BANKSIA PRAEMORSA

Nom comú: només coneixem el seu nom en anglès, ‘cut-leaf banksia’, que vindria a ser “bànksia de fulla tallada”. Família: proteàcies (Protaceae) Origen: costa sud-oest d’Austràlia Etimologia: el nom del gènere, Banksia, és en honor del botànic anglès Sir Joseph Banks, qui va col·lectar el primer exemplar de banksia el 1770, durant la primera expedició de James Cook. L’epítet praemorsa, deriva de dues paraules, prae, “molt”, i morsus participi de mordeo,  o sigui,…