BANKSIA PRAEMORSA

Nom comú: només coneixem el seu nom en anglès, ‘cut-leaf banksia’, que vindria a ser “bànksia de fulla tallada”. Família: proteàcies (Protaceae) Origen: costa sud-oest d’Austràlia Etimologia: el nom del gènere, Banksia, és en honor del botànic anglès Sir Joseph Banks, qui va col·lectar el primer exemplar de banksia el 1770, durant la primera expedició de James Cook. L’epítet praemorsa, deriva de dues paraules, prae, “molt”, i morsus participi de mordeo,  o sigui,…

PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA

 Nom comú: vinya verge, parra verge, heura del Japó, parra verge de tres puntesFamília: vitàcies (Vitaceae). De la mateixa família que la vinya. Origen: orient d’Àsia, Japó, Corea i sud i est de la Xina.Etimologia: Parthenocissus, el nom del gènere, deriva del grec parthénos, “verge” i cissós, “heura”, per tant “heura verge”. Tricuspidata, epítet llatí que vol dir “amb tres puntes”,…

LAVANDULA CANARIENSIS

Nom comú: espígol de les CanàriesFamília: laminàcies (Laminaceae)Origen: endemisme canari present a totes les illes amb algunes subespècies.Etimologia: Lavandula, derivaria del francès antic lavandre i al final del llatí lavatum-are, “rentar” referit a l’ús d’infusions per a la rentada. L’epítet canariensis ens indica la procedència d’aquesta planta.Descripció: arbust variable, molt ramificat, de base llenyosa que arriba a una altura d’un metre, de fullatge subpersistent o…

COTYLEDON ORBICULATA

Nom comú: orella d’ase, coral  Família: crassulàcies (Crassulaceae) Origen: Sud-àfrica Etimologia: el nom de gènere, Cotyledon, deriva del grec i significa “cavitat” o “còncava” per referència a Cotyledon, primera fulla embrionària, segurament per la forma de la fulla. L’epítet llatí orbiculata, procedeix d’orbis, que vol dir “disc” en referència a la forma de les seves fulles.Descripció: arbust suculent, de desenvolupament dret, vertical, que arriba…

BISMARCKIA NOBILIS

Nom comú: palmera de Bismarck, palmera blava de Madagascar Família: arecàcies (Arecaceae) Origen: Madagascar. Palmera de zones seques, de les sabanes i regions semiarborades del centre i oest de l’illa. Etimologia: el nom genèric, Bismarckia, és atorgat al canceller de l’Imperi alemany Otto Von Bismarck. L’epítet llatí nobilis vol dir lògicament “noble”. Descripció: palmera que té el tronc (epítet) de color gris amb esquerdes anellades….

ARGANIA SPINOSA

Nom comú: argània Sinònim: Sideroxilon spinosum Família: sapotàcies (Sapotaceae)Origen: semideserts del sud-oest del Marroc. Creix a la zona compresa entre Tiznit i Essaouira. També podem trobar-la a Algèria. Famosa per l’extracció del seu oli. Etimologia: el nom genèric Argania, procedeix del nom popular berber “argan“. L’epítet llatí spinosa ens indica que l’arbre posseeix espines. Descripció: petit arbre perennifoli que pot arribar a una altura d’uns…

FARFUGIUM JAPONICUM

Nom comú: capa de la reina, pota d’ase, boina de basc. Sinònim: Ligularia tussilaginea. Família: asteràcies (Asteraceae) Origen: centre i sud del Japó, Corea i Taiwan. Etimologia: el nom del gènere, Farfugium, prové de dues paraules llatines, far, “farina” i fugio, “fugir”, per la pols blanca present al pecíol i la tija que s’esvaeix molt aviat. Japonicum, epítet llatí que ens indica el seu lloc…

YUCA ELEPHANTIPES

Nom comú: iuca peu d’elefant, iuca gegant Família: agavàcies (Agavaceae) Origen: Mesoamèrica Etimologia: en nom genèric Yucca, és el nom habitual d’aquesta planta a Mesoamèrica. Elephantipes, epítet llatí que significa “com un peu d’elefant”.Descripció: és una planta arborescent. Té un ritme de creixement més aviat lent, fins a arribar als 10 metres d’altura, amb tiges habitualment ramificades. Les fulles són perennes i…

FELICIA AMELLOIDES

Sinònim: Agathea coelestis Nom comú: felícia, margarida blava, agatea Família: asteràcies (Asteraceae) Origen: Sud-àfrica Etimologia: el nom del gènere, Felicia, està dedicat al filòsof i científic italià, Fortunato de Felice (1723-1789). L’epítet amelloides, vol dir “semblant al gènere Amellus”.Descripció: petita i bonica mata vivaç arrodonida i molt densa que pot arribar a una altura de 50 centímetres. Fullatge persistent verd brillant amb tons blancs al revers. Les fulles són simples,…

CYLINDROPUNTIA TUNICATA

Nom comú: com a curiositat i per ser utilitzada com a barrera per defensar-se de les feristeles, en llengua quítxua es diu ‘atoq-waqachi’ que es pot traduir per “que fa plorar a la guineu”, ja que les seves espines són molt doloroses. Abrojo (cast.).Família: cactàcies (Cactaceae)Origen: centre de Mèxic i ArizonaEtimologia: Cylindropuntia, nom genèric, compost…

HYPERICUM CALYCINUM

Nom comú: pericó, hipèric, herba de Sant Joan Família: gutíferes (Gutiferaceae)Origen: Grècia i Àsia MenorEtimologia: Hypericum, nom genèric que deriva del grec hiprykon, que vol dir “sobre les imatges o per sobre d’una aparició”. Per a alguns, això fa referència a la propietat que li atribuïen d’espantar els mals esperits i les aparicions, s’acostumava a penjar flors d’aquesta planta sobre…

BEGONIA BOLIVIENSIS

Nom comú: begònia de Bolívia Família: begoniàcies (Begoniaceae)Origen: els Andes de Bolívia i Argentina, a prop dels rius. Etimologia: El nom del gènere, Begonia, ve dedicat a Michel Bègon (1638-1710) governador de les Antilles franceses i col·leccionista de plantes. Boliviensis, epítet geogràfic que ens indica l’origen de la planta. Descripció: plantes herbàcies perennes, cultivades com a anuals depenent del clima, de branques arquejades i una mesura…