ECHINOPSIS ATACAMENSIS

Nom comú: el del seu origen; “cardón de la puna” o “cardón de la sierra” (cast.) Sinònim: Leucostele rivierei Família: cactàcies (Cactaceae) Origen: altiplans o zones muntanyoses dels Andes: Argentina, Xile i Bolívia. Etimologia: el nom del gènere, Echinopsis, deriva d’echinos, “eriçó de mar” i opsis, “aparença”, referint-se a la densa coberta d’espines de color marfil que aquesta planta presenta. Atacamensis, epítet geogràfic que al·ludeix a la seva localització al…

CYLINDROPUNTIA TUNICATA

Nom comú: com a curiositat i per ser utilitzada com a barrera per defensar-se de les feristeles, en llengua quítxua es diu ‘atoq-waqachi’ que es pot traduir per “que fa plorar a la guineu”, ja que les seves espines són molt doloroses. Abrojo (cast.).Família: cactàcies (Cactaceae)Origen: centre de Mèxic i ArizonaEtimologia: Cylindropuntia, nom genèric, compost…

OPUNTIA FICUS INDICA

Nom comú: figuera de moro, nopal, figuera de pala (País Valencià), figuera d’Índia (Camp de Tarragona, Priorat, Eivissa, l’Alguer), chumbera (cast.) Família: cactàcies (Cactaceae) Origen: nord de Mèxic, Amèrica en general, i ara estesa per altres àrees del planeta per la mà de l’home.Etimologia: el nom del gènere prové de la ciutat grega Lòcrida Opúncia i l’epítet del binomi ficus indica prové del…

ECHINOCACTUS GRUSONII

Nom comú: seient de sogra, cactus eriçó. Família: Cactaceae Origen: centre de Mèxic, considerat en perill d’extinció a la seva zona d’origen. Etimologia: Echinocactus, nom genèric que deriva del nom llatí echino= eriçó i cactus, es refereix al fet que és un cactus en forma d’eriçó. Grusonii, epítet atorgat en honor al col·leccionista de plantes Hermnnn Gruson (mort l’any 1895) que va llegar una gran col·lecció…